Valboskolan 7-9

Valboskolan 7-9

Helhetsintryck 5.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
1 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
4.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
4.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
3.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
4.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
17089857
Organisationsnummer
2120001421
Adress
Allhemsvägen 5
Postnummer
45880
Postort
Färgelanda
Område
Färgelanda
Telefonnummer
0528-567215
E-post
Huvudman
Kommunal
Huvudmans namn
Färgelanda kommun
Rektorns namn
Linda lehtinen
Antal Lärare
20
Antal Lärare ink skolledning & rektor
205
Elever per lärare
103
Förskola
Nej
Årskurs 1
Nej
Årskurs 2
Nej
Årskurs 3
Nej
Årskurs 4
Nej
Årskurs 5
Nej
Årskurs 6
Nej
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
69.7 %
Genomsnittligt meritvärde
211.8 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
13
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
13.7
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
9.6
Andel (%) behörig yrkesprogram
72.7 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
80.5 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
79.2 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
76.6 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
77.9 %
Andel elever (%) ej behöriga
19.5 %
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Valboskolan 7-9? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.