Sally Bauerskolans Högstadium

Sally Bauerskolans Högstadium

Helhetsintryck 2.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
0 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
1 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
2.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
1.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
2.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
1.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
53515359
Organisationsnummer
8430033152
Adress
Brytstugevägen 2
Postnummer
25461
Postort
Helsingborg
Område
Helsingborg
Telefonnummer
042-160861
E-post
Huvudman
Enskild
Huvudmans namn
Sally bauer skolans högstadium
Rektorns namn
Kristian bengtsson
Antal Lärare
11
Antal Lärare ink skolledning & rektor
121
Elever per lärare
113
Förskola
Nej
Årskurs 1
Nej
Årskurs 2
Nej
Årskurs 3
Nej
Årskurs 4
Nej
Årskurs 5
Nej
Årskurs 6
Nej
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
92.7 %
Genomsnittligt meritvärde
251.7 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
14.6
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
15.5
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
13.7
Andel (%) behörig yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
100 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Sally Bauerskolans Högstadium? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.