Norrskenets Friskola i Boden

Norrskenets Friskola i Boden

Helhetsintryck 5.0/5
2 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
2 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
5.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
5.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
4.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
4.5/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
40708452
Organisationsnummer
5560354309
Adress
Läroverksgatan 1
Postnummer
96175
Postort
Boden
Område
Prästholmen-Killingholmen
Telefonnummer
0921-10830
E-post
Huvudman
Enskild
Huvudmans namn
Pysslingen förskolor och skolor ab
Rektorns namn
Britt-inger snäll
Antal Lärare
17
Antal Lärare ink skolledning & rektor
18
Elever per lärare
124
Förskola
Nej
Årskurs 1
Ja
Årskurs 2
Ja
Årskurs 3
Ja
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
71.2 %
Genomsnittligt meritvärde
232.7 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
13.2
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
14.6
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
8.1
Andel (%) behörig yrkesprogram
84.6 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
89.6 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Norrskenets Friskola i Boden? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.