Lekebergsskolan 7-9

Lekebergsskolan 7-9

Helhetsintryck 1.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
0 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
1 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
1.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
1.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
1.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
1.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
97648883
Organisationsnummer
2120002981
Adress
Bangatan 7
Postnummer
71631
Postort
Fjugesta
Område
Örebro County
Telefonnummer
0585-48820
E-post
Huvudman
Kommunal
Huvudmans namn
Lekebergs kommun
Rektorns namn
Anita ladinek
Antal Lärare
15
Antal Lärare ink skolledning & rektor
159
Elever per lärare
108
Förskola
Nej
Årskurs 1
Nej
Årskurs 2
Nej
Årskurs 3
Nej
Årskurs 4
Nej
Årskurs 5
Nej
Årskurs 6
Nej
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
74.5 %
Genomsnittligt meritvärde
214.9 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
11.7
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
14.1
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
11.7
Andel (%) behörig yrkesprogram
83 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
92.2 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
92.2 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
92.2 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
92.2 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Lekebergsskolan 7-9? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.