Internationella Engelska Skolan Lund

Internationella Engelska Skolan Lund

Helhetsintryck 5.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
1 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
5.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
5.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
5.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
5.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
63826797
Organisationsnummer
5564624368
Adress
Sankt lars väg 90
Postnummer
22270
Postort
Lund
Område
Klostergården
Telefonnummer
073-6619823
E-post
Huvudman
Enskild
Huvudmans namn
Internationella engelska skolan i sverige ab
Rektorns namn
Per ola olsson
Antal Lärare
17
Antal Lärare ink skolledning & rektor
183
Elever per lärare
171
Förskola
Nej
Årskurs 1
Nej
Årskurs 2
Nej
Årskurs 3
Nej
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Nej
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
93.3 %
Genomsnittligt meritvärde
271.8 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
16
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
19.3
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
13.6
Andel (%) behörig yrkesprogram
94.1 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
91.2 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
100 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Internationella Engelska Skolan Lund? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.