Futuraskolan Stockholm

Futuraskolan Stockholm

Helhetsintryck 4.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
0 st
Mycket bra
1 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
5.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
4.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
4.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
3.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
65487837
Organisationsnummer
5566095047
Adress
Erik dahlbergsgatan 58-62
Postnummer
11557
Postort
Stockholm
Område
Ladugårdsgärdet
Telefonnummer
072-1884666
E-post
Huvudman
Enskild
Huvudmans namn
Futuraskolan ab
Rektorns namn
Maria rudling
Antal Lärare
13
Antal Lärare ink skolledning & rektor
137
Elever per lärare
93
Förskola
Nej
Årskurs 1
Ja
Årskurs 2
Ja
Årskurs 3
Ja
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Nej
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
100 %
Genomsnittligt meritvärde
285 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
18.4
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
19.5
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
14
Andel (%) behörig yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
100 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Futuraskolan Stockholm? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.