Christinaskolan

Christinaskolan

Helhetsintryck 2.2/5
3 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
0 st
Mycket bra
1 st
Godkänt
2 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
2.3/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
2.3/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
1.8/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
1.7/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
46097781
Organisationsnummer
5568681810
Adress
Läroverksvägen 56
Postnummer
18156
Postort
Lidingö
Område
Mosstorp
Telefonnummer
070-8101016
E-post
Huvudman
Enskild
Huvudmans namn
Lidingö skola ab
Rektorns namn
åsa johansson
Antal Lärare
29
Antal Lärare ink skolledning & rektor
305
Elever per lärare
129
Förskola
Nej
Årskurs 1
Ja
Årskurs 2
Ja
Årskurs 3
Ja
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
98 %
Genomsnittligt meritvärde
276.1 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
15.2
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
18.2
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
15.1
Andel (%) behörig yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
100 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
100 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
100 %
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Christinaskolan? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.