Bofinkenskolan

Bofinkenskolan

Helhetsintryck 1.3/5
3 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
1 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
0 st
Dåligt
0 st
Uselt
2 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
1.3/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
1.2/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
1.2/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
1.3/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
16737229
Organisationsnummer
2120000928
Adress
örngatan 12
Postnummer
26480
Postort
Klippan
Område
Klippan
Telefonnummer
0435-28400
E-post
Huvudman
Kommunal
Huvudmans namn
Klippans kommun
Rektorns namn
Helen berggren
Antal Lärare
8
Antal Lärare ink skolledning & rektor
92
Elever per lärare
146
Förskola
Nej
Årskurs 1
Ja
Årskurs 2
Ja
Årskurs 3
Ja
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Nej
Årskurs 8
Nej
Årskurs 9
Nej
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Uppgift sakans
Genomsnittligt meritvärde
Uppgift sakans
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
Uppgift sakans
Andel (%) behörig yrkesprogram
Uppgift sakans
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
Uppgift sakans
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
Uppgift sakans
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
Uppgift sakans
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
Uppgift sakans
Andel elever (%) ej behöriga
Uppgift sakans
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Bofinkenskolan? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.