Björknässkolan

Björknässkolan

Helhetsintryck 3.0/5
1 omdömen

Helhetsintryck
Utmärkt
0 st
Mycket bra
0 st
Godkänt
1 st
Dåligt
0 st
Uselt
0 st

Övriga omdömen
Personalens kompetens
2.0/5
Får du/ditt barn den hjälp som du/han/hon behöver för att nå kunskapskraven?
Hantering av mobbning
4.0/5
Känner du/ditt barn sig trygg i skolmiljön? Upplever du att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling?
Hälsa och kost
2.0/5
Upplever du att frågor som rör kost och hälsa är viktiga och arbetas med på skolan?
Lokaler och miljö
3.0/5
Tycker du lärandemiljön är tillfredsställande? (Är miljön inspirerande, skapar studiero, anpassningsbara? Är utrustningen/materiel tillfredställande?

Fakta

Klicka här för att se all fakta
Skolenhetskod
75834458
Organisationsnummer
2120000167
Adress
Nacka kommun
Postnummer
13181
Postort
Nacka
Område
Boo
Telefonnummer
08-7188500
E-post
Huvudman
Kommunal
Huvudmans namn
Nacka kommun
Rektorns namn
Leif högström
Antal Lärare
60
Antal Lärare ink skolledning & rektor
616
Elever per lärare
147
Förskola
Nej
Årskurs 1
Ja
Årskurs 2
Ja
Årskurs 3
Ja
Årskurs 4
Ja
Årskurs 5
Ja
Årskurs 6
Ja
Årskurs 7
Ja
Årskurs 8
Ja
Årskurs 9
Ja
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
82.9 %
Genomsnittligt meritvärde
250.8 %
Antal elever som har avslutat årskurs 9
Uppgift sakans
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov svenska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
15.2
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov engelska. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
16.8
Genomsnittlig betygspoäng nationella prov matematik. Det möjliga värdet är 0-20 poäng
12.9
Andel (%) behörig yrkesprogram
89.5 %
Andel elever (%) behöriga till yrkesprogram
88.1 %
Andel elever (%) behöriga till estetiskt program
85.2 %
Andel elever (%) behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps- program
85.2 %
Andel elever (%) behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program
80.7 %
Andel elever (%) ej behöriga
11.9 %
Är det något som inte stämmer eller saknas det information?

Är du ansvarig för Björknässkolan? Läs mer här
Vad tycker du? Klicka på knappen "Ge ditt betyg" och bli först att kommentera.